logoPadel logo-011

 

 

 

 

VŠĮ „Ekotenisas“ uždarų teniso ir Padelio kortų  ecoTENNIS  vidaus tvarkos taisyklės

2017.10.01, Kaunas

ecoTENNIS Žiemos sezono (2017.10.01 – 2018.04.30) darbo laikas:

Pirmadienis – penktadienis 07:30 – 22:00
Antradienį ir ketvirtadienį dirbame nuo 07:00 – 22:00
Šeštadienis-sekmadienis 09:00 – 21:00

ecoTENNIS Vasaros sezono (2018.05.01 – 2018.09.30) darbo laikas:

Pirmadienis-penktadienis 08:00 – 21:00
Šeštadienis-sekmadienis 10:00 – 19:00

Klubas uždaromas už pusvalandžio po darbo laiko!
Pirtis veiks visą dieną (žiemos sezono metu), žaidėjams nemokamai, pirtes darbo laikas baigiasi likus pusvalandžiui iki paskutinio žaidimo pabaigos!
Pagal susitarimą darbo laikas gali būti pratęsiamas!
Šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų išvakarėse dirbame iki 17!
Pirmąją Šv. Kalėdų, Naujųjų Metų ir Šv. Velykų dieną nedirbame!

I. PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1.  VŠĮ „Ekotenisas“ (toliau – “Klubas”) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi  teniso aikštynu ir kitomis paslaugomis.
2. Naudotis Klubo paslaugomis lankytojai gali tik susipažinę su vidaus tvarkos taisyklėmis, pasirašę Teniso aikštelės nuomos sutartį, įsigiję Abonementą arba sumokėję mokestį už vienkartinį apsilankymą.
3. Aikštelės rezervacija atliekama pagal galiojantį Klubo kainininką. Rezervacijos laikas skaičiuojamas pusvalandžio tikslumu. Pinigai už aikštelės rezervaciją mokami pagal Sutartį, įsigijus Abonementą arba kiekvieną kartą prieš/po žaidimo.
4. Į žaidimo aikštelę turi teisę įeiti tik žaidėjai. Aikštelėje gali žaisti (pagal galiojantį kainininką) ne daugiau kaip 5 asmenys (treneris + 4 žaidėjai/vaikai). Papildomas žaidėjas aikštelėje – 6   val. asmeniui.
5. Užsakytą/rezervuotą/patvirtintą sutartinį arba vienkartinį rezervacijos laiką galima atšaukti likus ne mažiau kaip 48 val. iki rezervacijos pradžios. Užsakius mažiau kaip prieš 48 val. iki rezervacijos pradžios – nėra galimybės atsišaukti rezervacijos (privaloma apmokėti). Pranešus per vėlai arba neatvykus, rezervacija skaitoma įvykusi, atžaidimai negalimi, privaloma apmokėti.
6. Pavėlavus atvykti, rezervacijos laikas nepratęsiamas. Iki užsakytos rezervacijos laiko pabaigos likus mažiau nei 30 min., laikoma, kad Klientas neatvyko, rezervacija įvykdyta, o sumokėti pinigai negrąžinami.
7. Papildomas rezervacijos laikas gali būti skirtas už papildomą mokestį tik pagal atskirą susitarimą. Klientai, išbuvę aikštelėje ilgiau nei numatyta rezervacijoje (ilgiau nei 10 min.), privalo registratūroje sumokėti mokestį už papildomai viršytą laiką (ne mažiau 30 min.), pagal Klubo galiojantį kainininką.
8. Užsakius/rezervavus laiką žaidimui ir sužaidus anksčiau, laikas netrumpinamas (privaloma apmokėti už visą rezervuotą laiką).
9. Pasibaigus rezervacijos laikui, Klientas privalo palikti aikštelę, nepalikti aikštelėje šiukšlių, tuščios taros, asmeninių daiktų ir t.t.
10. Su kuponu (laimėtu turnyruose) aikštelę galima užsakyti ne anksčiau kaip 48 val. iki rezervacijos pradžios. Rezervacijos atšaukti negalima, neatvykus kuponas laikomas nebegaliojančiu.
11. Klubas pasilieka teisę keisti Klubo darbo valandas apie tai iš anksto informuodamas Klientą. Informacija pateikiama skelbimų lentoje, elektroniniu paštu arba telefonu.
12. Klube Klientas naudojasi įranga savo rizika, prisiima visą atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų. Dėl sveikatos rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Klubas neatsako už Kliento treniruočių ar žaidimų metu patirtas traumas ar sužalojimus, sveikatos sutrikimus ir kt.
13. Klubo darbo metu pastebėjus bet kokius nesklandumus, savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimus ar traumas, Klientas privalo nedelsiant apie tai informuoti atsakingus Klubo darbuotojus.
14. Aikštelėse privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią ir tenisui skirta avalynę. Draudžiama avėti ne tenisui skirtą avalynę (dažančiais padais). Už aikštelės kilimų išdažymą – ištepimą skiriama 30 bauda, kurią klientas privalo sumokėti nedelsiant. Klubas šią baudą turi teisę išskaičiuoti iš abonementinio mokesčio, šia dalimi sumažindamas abonemento galiojimo laiką.
15. Baigiantis rezervacijos laikui kiekvienas žaidėjas ant aikštelės dangos privalo išlyginti granules („sušepečiuoti“ su tam skirtais šepečiais). Nesušepečiavus – bauda 3
16. Klubas neatsako už Klubo patalpose ir teritorijoje paliktus asmeninius daiktus. Daiktai iš persirengimo spintelių turi būti paimti iki Klubo darbo pabaigos.
17. Klientas privalo saugoti raktus su kortele nuo persirengimo spintelės, taip pat Klubo išnuomuotus rankšluostį, teniso raketes ar kitą inventorių, kuriuos privalo grąžinti išeidamas iš Klubo. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už rankšluosčio negrąžinimą –  9 , už sulaužytą ar prarastą raktą su kortele – 9 €. Mokestis už teniso raketės sulaužymą – 75 €. Klubas šias baudas turi teisę išskaičiuoti, šia dalimi sumažindamas abonemento galiojimo laiką.
18. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį galima įsinešti tik nedūžtančioje taroje. Spalvotus gėrimus draudžiama įsinešti į aikšteles.
19. Klientas privalo su kitais klientais ir Klubo personalu elgtis taktiškai ir laikytis etikos normų. Klientai aikštyno teritorijoje negali demonstruoti jokių nešvankių ar įžeidžiančių gestų, keiktis, neturi sąmoningai ir/ar agresyviai smūgiuoti, mėtyti ar spardyti teniso raketės, kamuoliukų ar kito inventoriaus aikštyno teritorijoje. Klientas aikštyno teritorijoje turi elgtis mandagiai ir gerbti varžovų, žiūrovų, trenerių ir kitų asmenų teises.
20. Klientui, nesilaikant šių taisyklių, sutartis gali būti nutraukta nuo pažeidimo užfiksavimo momento, negrąžinant Kliento įmokų.

II. SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS

> Žiemos sezono pastovūs laikai

Norint turėti pastovų Žiemos sezono laiką, prašome Jūsų pasirinkti rezervacijos būdą ir užpildyti norimų laikų rezervacijos PARAIŠKĄ.

DĖMESIO!
Rezervacija įsigalioja tik po apmokėjimo ir Sutarties pasirašymo! Negavus apmokėjimo (per nurodytą terminą) laikai nepatvirtinami, nuolaidos netaikomos, apmokėjimas privalomas kiekvieną kartą prieš/po žaidimo grynais pinigais į kasą. Pretenzijos nepriimamos.
1. Pasirašant Teniso aikštelės nuomos sutartį galimi keli rezervavimo būdai (pasirinkus pagal kainininką Jums priimtinas sąlygas ir apmokėjimą):
> abo – Abonementas viso Žiemos sezono (~30 savaičių) suteikiantis 10% nuolaidą mokant visą sumą iš karto
• suteikia pirmumą rezervuojantis norimus laikus
• visada galimi „atžaidimai“ (žinant iš anksto ir laikantis ecoTENNIS taisyklių)

PASTABOS:
Abonementas įsigalioja tik po apmokėjimo
Į Abonemento kainą nebus skaičiuojamos pirmos: Šv. Kalėdų, Naujųjų Metų ir Šv. Velykų dienos
Pretenzijos nepriimamos (tame tarpe traumos, susirgimai, neatvykimai ir t.t.)

_______________________

> grafikas – Sutarties grafikas Žiemos sezonui, suteikiantis 5% nuolaidą, mokant visą sumą iš karto
• galimybė išsibraukti iš anksto žinomus neatvykimus Žiemos sezono grafike
• visada galimi „atžaidimai“ (žinant iš anksto ir laikantis ecoTENNIS taisyklių)

PASTABOS:
Sutartis ir grafikas įsigalioja tik po apmokėjimo!
Prieš pasirašant Sutartį rezervacijų laikai grafike privalo būti galutinai suderinti! Po Sutarties pasirašymo, vienašališki rezervacijų pakeitimai negalimi.
Pretenzijos nepriimamos (tame tarpe traumos, susirgimai, neatvykimai ir t.t.)

_______________________

> PARAIŠKA – Žiemos sezono pageidaujamų laikų rezervacijai

Norint turėti pastovų Žiemos sezono laiką privaloma užpildyti PARAIŠKĄ:
• pasirinkus priimtiną variantą, el. būdu arba ecoTENNIS registratūroje, pilnai užpildyti PARAIŠKĄ
• pateikus užpildytą PARAIŠKĄ, ecoTENNIS administracija su Jumis susisieks per 10 d. ir jeigu bus galimybė, atsiųs pasiūlymą įsigyti norimus laikus arba pasiūlys kitus laisvus laikus
• pasiūlymo patvirtinimas Žiemos sezono laikams įsigalios tik po apmokėjimo, nurodyto pasiūlyme/išankstinėje sąskaitoje ir pasirašius Sutartį. Nesumokėjus per sutartyje nurodytą terminą – be išankstinio perspėjimo sutartis nepasirašoma, laikina rezervacija ilgiau nelaikoma
• laikų rezervavimo prioritetas suteikiamas ecoTENNIS turnyrų rėmėjams
• pasirinkus rezervavimo būdą „grafikas“ privaloma nurodyti konkrečias neatvykimo/išsibraukimo datas (pvz. atostogos, švenčių dienos ir t.t.)

PASTABOS:
PARAIŠKOS pateikimas negarantuoja pageidaujamų laikų!
Pageidaujamų laikų rezervacija nei telefonu, nei žodžiu NEPRIIMAMA!
Rezervavimo laikų pakeitimai priimami tik užpildžius naują PARAIŠKĄ!
Tik sumokėjus per nurodytą terminą ir pasirašius Sutartį – rezervuojami sezoniniai laikai!

_______________________

> „atžaidimai“ – laikų persikėlimas

Klientui prašant, ecoTENNIS administracija gali perkelti/pakeisti rezervuotos aikštelės laiką į kitą pasirinktą laiką arba perkelti į „atžaidimus“.
Klientui keičiant laikus, „atžaidimai“ galimi:
• informavus administraciją tel. žinute arba el. paštu, ne anksčiau kaip 48 val. iki rezervacijos pradžios
• užsakyto „atžaidimo“ nėra galimybės atsišaukti (neatvykus „atžaidimas“ užskaitomas)
• dėl laikų keitimų gali kreiptis tik asmuo, užsakęs aikštelę
• keičiama „valanda už valandą“ (pvz. vienos valandos „atžaidimas“ gali būti panaudotas tik už vienos valandos rezervaciją, jeigu rezervacijai užsakomas papildomas laikas, jis apmokamas iš karto prieš/po žaidimo grynais pinigais į kasą)
• jei laikas perkeliamas į brangesnį pagal kainininką laiką, Klientas kiekvieną kartą primoka kainų skirtumą prieš/po žaidimo grynais pinigais į kasą
• jei laikas perkeliamas į pigesnį laiką – skirtumas negrąžinamas

Rekomenduojame „atžaidimams“ rinktis rezervacijas su analogiška kaina ir žaidimo trukme!

DĖMESIO!
Klientui prašant, t.y. pažeidus taisykles – pranešus apie neatvykimą vėliau 48 val. iki rezervacijos pradžios, ecoTENNIS administracija bandys parduoti Jūsų laiką. Pardavus – laikas bus nukeltas į atžaidimus. ecoTENNIS administracija  parduoti laiko neįsipareigoja.

„atžaidimai“ už 2017/2018 žiemos sezoną galimi iki 2018.09.30

_______________________

> vienkartinės rezervacijos

Norint pasinaudoti ecoTENNIS aikštyno paslaugomis, Klientas gali užsisakyti vienkartinę rezervaciją:
• aikštelės valandos kaina – kaina, nurodyta patvirtintame Žiemos sezono kainininke
• telefonu, el. paštu arba atvykus į ecoTENNIS registratūrą
• rezervavimo taisyklės ir sąlygos nurodytos ecoTENNIS vidaus tvarkos taisyklėse
• 48 val. prieš, laisvu nuo Sutartinių Žiemos sezono rezervuotų laikų
• prieš/po žaidimo už užsakytą/pražaistą laiką privalomas apmokėjimas grynais pinigais į kasą
• pavėlavus atvykti, laikas neperkeliamas, privalomas apmokėjimas už rezervuotą laiką
• rezervavus laiką, bet sužaidus anksčiau, privalomas apmokėjimas už visą rezervuotą laiką
• galimybė įsigyti ecoTENNIS „EXTRA“ kortelę, kuri suteikia 5% nuolaidą  daugiau žr. čia
_______________________

III. KITOS TAISYKLĖS

1. Klientas, užpildęs Paraišką, pasirašęs Sutartį, įsigijęs Abonementą arba užsakęs vienkartinę rezervaciją – pilnai atsakingas už apmokėjimą. Už vienkartinę rezervaciją apmoka asmuo, kurio vardu užsakyta aikštelė. Mokėjimai dalimis negalimi
2.  Klientui prieš laiką nutraukus Sutartį, ne dėl Klubo kaltės, nepanaudotos įmokos negrąžinamos
3. Klientui, nesilaikant ecoTENNIS vidaus tvarkos taisyklių ir Klubui nutraukus Sutartį, nepanaudotos įmokos negrąžinamos
4. VŠĮ „Ekotenisas“ turi teisę ne dėl kliento kaltės nutraukti sutartį prieš vieną mėnesį jį informavus raštu arba el. paštu
5. Klubui prieš laiką nutraukus Sutartį, ne dėl Kliento kaltės, nepanaudotos įmokos grąžinamos
6. Klientui, neteisingai nurodžius savo kontaktinius duomenis arba jiems pasikeitus, Klubas dėl informacijos nepateikimo neprisiima jokios atsakomybės ir pretenzijų
7. Viešai skelbiamos ecoTENNIS registratūroje skelbimų lentoje ir oficialioje internetinėje svetainėje www.ecotennis.lt ecoTENNIS vidaus tvarkos taisyklės yra patvirtintos ir galiojančios
8. Klubas pasilieka teisę papildyti ecoTENNIS vidaus tvarkos taisykles. Papildymai įsigalioja tada, kai apie juos paskelbiama internetinėje svetainėje www.ecotennis.lt
9.  Nuolaidos nesumuojamos
10.  Ne dėl Klubo kaltės, Klubas JOKIŲ KITŲ PRETENZIJŲ NEPRIIMA!

Dėkojame, kad laikotės nurodytų taisyklių ir tvarkos!

> visada laukiam Jūsų!